Uchwała nr 5 Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 5/2017 Komisji Skrutacyjnej
z dnia 12 października 2017r.

w sprawie zatwierdzenia listy wybranych radnych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz list rezerwowych

na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Komisji Skrutacyjnej powołanej do realizacji zadań wynikających z zapisów Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Komisja Skrutacyjna uchwala: 

1.

Zatwierdzić listę wybranych radnych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz listy rezerwowe stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 5 [PDF 128,5kB]