Uchwała nr 5/2018

W sprawie rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

Uchwała nr 5/2018
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie
rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1717/211/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2017 r.
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

 
§1.
Udziela się rekomendacji w sprawie wygaszenie mandatu pani Angelice Karwowskiej - radnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na skutek trzech kolejnych nieobecności na sesji.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Michał Kubis
Załączniki
Uchwała nr 5/2018 [PDF 374,1kB]