Uchwała nr 5/2019

W sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Uchwała nr 5/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

na podstawie § 20 ust. 2 oraz ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala co następuje:

§1.

Stwierdza się wybór Nikodema Ankudowicza na Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 5/2019 [PDF 559,7kB]