Uchwała nr 6/2018

W sprawie rekomendacji wygaszenia mandatu radnego
Uchwała nr 6/2018
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie
rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego  stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1717/211/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2017 r.
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:
 

§1.
Udziela się rekomendacji w sprawie wygaszenie mandatu panu Bartoszowi Głowackiemu - radnemu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na skutek trzech kolejnych nieobecności na sesji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Michał Kubis

Załączniki
Uchwała nr 6/2018 [PDF 380,0kB]