Uchwała nr 7/2018

W sprawie wydania opinii dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Uchwała nr 7/2018
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie
wydania opinii dotyczącej przyjęcia nowego Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

na podstawie §23 ust. 4 oraz §24 ust. 4  Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego  stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1717/211/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2017 r.
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

 
§1.
Opiniuje się pozytywnie projekt nowego Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Michał Kubis
Załączniki
Uchwała nr 7/2018 [PDF 375,3kB]
Załącznik do uchwały nr 7/2018 [PDF 483,3kB]