Uchwała nr 7/2019

W sprawie wyboru przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.

Uchwała nr 7/2019
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.

na podstawie §9 ust. 1 oraz §23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala co następuje:

§1.

Stwierdza się wybór Wojciecha Wydmańskiego na przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 7/2019 [PDF 750,3kB]