Uchwała nr 8 Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 8/2018
Komisji Skrutacyjnej
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia listy wybranych radnych w wyborach uzupełniających w 2018 r. do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz list rezerwowych

na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Komisji Skrutacyjnej powołanej do realizacji zadań wynikających z zapisów Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Komisja Skrutacyjna uchwala: 

§ 1.

Zatwierdzić listę wybranych radnych w wyborach uzupełniających w 2018 r. do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz listy rezerwowe stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Wybrani radni rozpoczynają dwuletnią kadencję 17 października 2018 r. 

§ 3.

Listy rezerwowe obowiązują od 17 października 2018 r. 

§ 4.

Ujednolicona lista radnych obowiązująca od 17 października 2018 r. stanowi załącznik nr 2 

§ 5.

Ujednolicona lista kandydatów rezerwowych osób indywidualnych obowiązująca od 17 października 2018 r. stanowi załącznik nr 3.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Uchwała nr 8/2018 Komisji Skrutacyjnej [PDF 3,4MB]