Uchwała nr 8/2018

W sprawie rekomendacji wygaszenia mandatu radnego
Uchwała nr 8/2018
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 9.04.2018 r.

w sprawie
rekomendacji wygaszenia mandatu radnego

na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego  stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r.
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:
 
§1.
Udziela się rekomendacji w sprawie wygaszenie mandatu panu Dawidowi Tobolskiemu – radnemu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na skutek trzech kolejnych nieobecności na sesji.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego  stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r. mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku wygasa wskutek trzech kolejnych nieobecności radnego na sesji, po podjęciu przez Młodzieżowy Sejmik uchwały rekomendującej wygaśnięcie mandatu.

Przewodniczący
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Michał Kubis
Załączniki
Uchwała nr 8/2018 [PDF 36,8kB]