Uchwała nr 9/2018

W sprawie wydania opinii dotyczącej przyjęcia Programu dla młodych

Uchwała nr 9/2018
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 9.04.2018 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej przyjęcia Programu dla młodych

na podstawie §10 ust. 5 oraz §23 ust. 4 oraz Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego  stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r.
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:
 

§1.
Opiniuje się pozytywnie projekt Programu dla młodych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Zgodnie z §10 ust. 5 Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 764/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r. zadania Młodzieżowego Sejmiku obejmują sprawy bezpośrednio dotyczące młodego pokolenia między innymi opiniowanie oraz konsultowanie dokumentów i propozycji rozwiązań samorządu województwa śląskiego oraz innych podmiotów mających wpływ na politykę młodzieżową.

Przewodniczący
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Michał Kubis
Załączniki
Uchwała nr 9/2018 [DOCX 14,1kB]
Załącznik nr 1 do uchwały - Program dla młodych [DOC 711,0kB]