Warsztaty folklorystyczne

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
W Żorskim Centrum Edukacji Regionalnej odbyły się warsztaty z udziałem radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

W warsztatach folklorystycznych udział wzięli także słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Żorach.

Gościem spotkania był Jacek Świerkocki, radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

Wyroby kulinarne powstałe podczas warsztatów zostaną przekazane na cel charytatywny w ramach zaplanowanego na 13 grudnia Świątecznego Kiermaszu Rękodzieła Osób Niepełnosprawnych w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora