Wybory do Młodzieżowego Sejmiku: nabór na członków komisji wyborczej

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 r.

Zgodnie z uchwałą nr 2543/470/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 06.12.2023 r. ogłasza się nabór dwóch przedstawicieli reprezentujących:

  • młodzieżowe rady gmin lub młodzieżowe rady powiatów z terenu województwa śląskiego

lub

  • samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych lub samorządy studenckie uczelni wyższych mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego,

do Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczej przyjmowane będą na formularzach zgłoszeniowych, stanowiących załącznik do  niniejszego ogłoszenia.

Nabór kandydatów na członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego rozpoczyna się z dniem 15.12.2023 r. i potrwa do 29.12.2023 r. do godz. 15:30  (O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Edukacji i Spraw Społecznych
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego”.

lub

składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pokój 164) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w 2024 r.”

Kandydaci na członków niniejszej Komisji Wyborczej nie mogą starać się jednocześnie o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Udział w pracach Komisji Wyborczej jest nieodpłatny.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udziela pracownik Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w  Katowicach (tel. 32 77 40 596, e-mail: mlodzi@slaskie.pl).

Załączniki
Ogłoszenie o naborze [PDF 378,8kB]
Załacznik - formularz zgłoszeniowy [DOC 84,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku nr VI/60/10/2023