XIV Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Nagranie zawiera relację z:

  • II Kongresu Młodzieżowych Rad Miast, Gmin, Powiatów i Sołectw;
  • XIV sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa śląskiego;
  • wyborów uzupełniających.
Filmy