Z młodzieżowymi radnymi o Sprawiedliwej Transformacji

 graf. UMWS graf. UMWS
Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym procesu transformacji społeczno-gospodarczej regionu

Spotkanie online zostało zorganizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. W konsultacjach uczestniczyli nie tylko Radni Młodzieżowego Sejmiku, ale także zaproszeni przez nich goście – przedstawiciele młodzieży z obszaru województwa śląskiego.

Anna Sobczak, Koordynator Polityki ds. Energii z Komisji Europejskiej, która dołączyła do dyskusji z Brukseli, podkreśliła, że wsparcie zostanie udostępnione wszystkim państwom członkowskim, ze szczególnym uwzględnieniem regionów o największej intensywności niskiej emisji oraz regionów, w których najwięcej osób pracuje w sektorze paliw kopalnych. Głos zabrał także Kamil Oleszkiewicz, członek Młodzieżowej Rady Klimatu, działającej przy Ministerstwie Klimatu. Do dyskusji dołączyła Katarzyna Smętek, która przygotowywała oraz reprezentowała polską młodzież w rządowej delegacji na Szczyt Klimatyczny ONZ w Nowym Jorku.

Na zadanie pytanie o głosy uczestników zareagował Dawid Cios, zadając pytanie prelegentom o realia wymiany pieców węglowych w biedniejszych dzielnicach miast. Kluczowym zagadnieniem dyskusji na spotkaniu było włączenie młodzieży w proces transformacji regionu, bo to właśnie do młodych należy przyszłość i już dziś musimy się o nią zatroszczyć.

Uczestnicy podkreślili, że głos młodych ludzi naszego regionu będzie miał największy wpływ na przebieg Sprawiedliwej Transformacji.