Zainaugurowano Konwent Młodzieżowych Sejmików

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
W Warszawie odbył się zjazd założycielski konwentu

Celem Konwentu Młodzieżowych Sejmików jest m.in. wymiana doświadczeń i praktyk w samorządności młodzieżowej oraz wsparcie tworzenia nowych sejmików młodzieżowych. W obradach wzięli udział: Małgorzata Klimczok – przewodnicząca oraz Dominik Duda – sekretarz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Podczas zjazdu został przyjęty akt erekcyjny Konwentu oraz jego regulamin. W drodze losowania określono pierwsze trzy prezydencje. Pierwsza potrwa do 31 sierpnia br. i objął ją Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Drugą prezydencję od 1 września 2021 r. obejmie Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, a trzecią od 1 stycznia 2022 r. Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.

Konwent Młodzieżowych Sejmików działa przy wsparciu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora