„Zima na Śląsku”

 graf. UMWS graf. UMWS
Konkursu plastyczny organizowany przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

Konkurs plastyczno-fotograficzny „Zima na Śląsku” skierowany był do młodzieży szkół średnich Województwa Śląskiego.

Termin nadesłania prac upłynął 24 lutego 2023. Konkurs cieszył się dużą popularnością – zgłoszono ponad 180 prac. Oceniała je komisja, składająca się z absolwentów Akademii Sztuk Pięknych i radnych Młodzieżowego Sejmik – organizatorów i pomysłodawców konkursu.

Zwycięzców i wyróżnionych poznamy 14 kwietnia br. podczas najbliższej sesji Młodzieżowego Sejmiku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 graf. UMWS  Komisja konkursowa

Załączniki
Plakat [PDF 3,5MB]
Regulamin konkursowa [PDF 88,9kB]