„Dialog o Przyszłości”

 fot. UMWS fot. UMWS

Spotkanie w nowym centrum kongresowym na Stadionie Śląskim

Wydarzenie jest kontynuacją pierwszego spotkania, które miało miejsce w ubiegłym roku. Zostało zorganizowane z inicjatywy Rady Miasta Jastrzębie przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przybyło na nie ponad pięćdziesięciu przedstawicieli środowisk młodzieżowych z całego województwa. Głównym celem spotkania było wypracowanie rozwiązań, zebranie opinii i pomysłów, dotyczących ważnych problemów dla młodego pokolenia w obszarze: zdrowia psychicznego, rynku pracy i klimatu. Zebrane wnioski zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Śląskiego.

Spotkanie otworzyła Beata Białowąs - członek Zarządu Województwa Śląskiego. Powitała także Radnych Województwa Śląskiego – Alinę Nowak oraz Dariusza Iskanina i zaproszonych ekspertów: Rektora dr. hab. prof. WSH Michała Kaczmarczyka, Ewę Kraus Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Humanitas, Annę Piętoń oraz Adama Goleńskiego. Każdy z zaproszonych gości podzielił się swoim doświadczeniem zawodowym oraz ścieżką kariery.

Głównym punktem wydarzenia były warsztaty z udziałem ekspertów i decydentów. O edukacji i rynku pracy młodzi mogli porozmawiać z Radną Województwa Śląskiego Aliną Nowak oraz Rektorem dr. hab. prof. WSH Michałem Kaczmarczykiem i Ewą Kraus - Dziekanem Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Humanitas. W obszarze dobrostanu psychicznego grupę moderował Radny Województwa Śląskiego i lekarz pediatra Dariusz Iskanin, a także Anna Piętoń - psycholog i psychoterapeuta. Panel dotyczący klimatu i środowiska prowadził Adam Goleński członek Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministerstwie Klimatu.

Młodzi uczestnicy spotkania wypracowali rekomendacje w oparciu o wypowiedzi doświadczonych ekspertów, prowadzących panele dyskusyjne oraz własne pomysły i wnioski. Zaprezentowali je w części podsumowującej prace w poszczególnych grupach. Można stwierdzić, że dialog młodzieżowy stał się już wydarzeniem cyklicznym w województwie śląskim.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS