Młodzi mają głos

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Za nami sesja inauguracyjna nowej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

W sesji uczestniczyli Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa i Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, który otworzył pierwszą sesję Młodzieżowego Sejmiku.

„Bycie radnym to niewątpliwie zaszczyt, ale i zobowiązanie. Reprezentujecie całe województwo, wszystkie subregiony, a podział mandatów i ich liczba są tożsame z wyborami do Sejmiku Województwa Śląskiego. Aktywność jest niezwykle ważna i cieszę się, podejmujecie to wyzwanie. Dla każdego z was to cenne doświadczenie, kapitał równie istotny jak edukacja i działalność zawodowa. Wierzę, że ta współpraca będzie z korzyścią dla nas wszystkich i regionu” – mówił przewodniczący Sejmiku, Jan Kawulok.

45 radnych złożyło ślubowanie i odebrało akt powołania do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi w grudniu 2021 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął statut Młodzieżowego Sejmiku. Dokument na etapie prac uzgadniany był z młodzieżowymi radnymi minionej kadencji, konsultowany z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, pełnomocnikiem marszałka województwa ds. współpracy z administracją publiczną, nadzorem prawnym wojewody, przeprowadzono także 14-dniowe konsultacje społeczne.

„Składam na Wasze ręce gratulacje i zapewniam w imieniu Zarządu, że Wasz głos jest dla nas bardzo ważny. Jesteśmy otwarci na wasze uwagi i sugestie. Młodzi ludzie są przyszłością województwa i Polski, pozwalacie nam spojrzeć na region z innej perspektywy i to jest bardzo cenne. Chcemy byście pozostali w regionie i związali z nim swoją przyszłość” – podkreślała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego łączy różne środowiska młodzieżowe. Jego zadaniem jest upowszechnianie idei samorządności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, a także włączanie ludzi młodych w szeroko rozumiane życie publiczne regionu. W swoich działaniach stwarza młodym ludziom możliwości współdecydowania o swoich sprawach, do wyrażania opinii, przedstawiania postulatów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS