Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 Obchody w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Obchody w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS

Obchody w Katowicach, Myszkowie oraz Zawierciu

W tym roku obchodziliśmy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką. Jej uchwalenie dało Polakom nadzieję na poprawę bardzo złej sytuacji kraju na arenie międzynarodowej oraz na wzmocnienie skłóconego i podzielonego społeczeństwa.

Z tej okazji Radni: Mateusz Szymanowski i Kinga Kazek złożyli kwiaty w imieniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego: pod pomnikiem Wojciecha Korfantego w Katowicach. W uroczystości wzięli udział m.in.: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Jan Kawulok oraz radni Sejmiku.

Delegacje radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego pojawiły się nie tylko w Katowicach. W Myszkowie pod pomnikiem Poległych Ziemi Myszkowskiej biało-czerwoną wiązankę złożyli: Zuzanna Komadowska, Wiktoria Gil i Dominik Ociepa, natomiast w Zawierciu pod pomnik Nieznanego Żołnierza z kwiatami stawili się: Dominik Ociepa i Adrian Pańczyk.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Obchody w Zawierciu. fot. mat. organizatora Obchody w Myszkowie. fot. mat. organizatora Obchody w Zawierciu. fot. mat. organizatora Obchody w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Obchody w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS Obchody w Katowicach. fot. Tomasz Żak / UMWS