Przygotowania do zadań radnego

 Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS
Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2022-2024 połączone ze szkoleniem z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania sejmiku

Część szkoleniową, obejmującą tematykę związaną z organizacją pracy sejmiku, poprowadził radca prawny - mec. Piotr Urbański. Uczestnicy zostali zaznajomieni z warsztatem pracy radnego. Poznali podstawy prawne funkcjonowania sejmiku w tym m.in., co to jest komisja skrutacyjna, jakie są zadania Przewodniczącego, Sekretarza, jak często odbywają się sesje, w jaki sposób są podejmowane uchwały.

Warsztaty poprowadził Jan Pałasz, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2019-2021. Uczestnicy mieli okazję poznać się bliżej, opowiedzieć o swoich planach, wysłuchać opinii innych. W tej części omówione zostały m.in. zagadnienia z zakresu tworzenia komisji sejmikowych. Padło wiele twórczych propozycji. Warsztaty sprzyjały aktywizacji młodych radnych, wymianie doświadczeń, poznaniu potrzeb i oczekiwań oraz określaniu, a także realizacji zgłaszanych przez nich inicjatyw.

Radni Młodzieżowego Sejmiku biorą udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą oraz pełnią funkcje konsultacyjną i doradczą. Istotne jest, aby Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego pracował zgodnie z podejściem „od problemu do rozwiązania”, by dać radnym poczucie sprawczości oraz przekonanie, że działają w imieniu młodzieży z województwa śląskiego i na jego rzecz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS Warsztaty dla radnych Młodzieżowego Sejmiku. fot. UMWS