Młodzież z Chin gościła w Planetarium Śląskim

 fot. materiały Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego fot. materiały Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
W spotkaniu wziął udział członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski oraz radni młodzieżowego Sejmiku

Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń między rówieśnikami z Polski i Chin. Rozmawiano m.in. o nowych technologiach i nowoczesnych rozwiązaniach, które są wprowadzane w województwie śląskim. Wizyta było również okazją do nawiązania nowych znajomości. Goście z Chin mieli okazję skorzystać także z atrakcji Śląskiego Parku Nauki, którego częścią jest Planetarium Śląskie. Młodzi radni przygotowali prezentację dotyczącą działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Wydarzenie było współorganizowane wspólnie z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. materiały Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego fot. materiały Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego fot. materiały Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego fot. materiały Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego fot. materiały Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego