Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

 fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora
Tegoroczna edycja imprezy odbyła się w Lille we Francji

W dniach 23-29 lipca br. radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego wzięli udział w XXI Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, który odbył się w Lille we Francji. Młodzi mieszkańcy województwa śląskiego oraz młodzież z Francji i Niemiec, zainteresowani problematyką europejską mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności.

„Nowe rozwiązania energetyczne w naszych regionach przemysłowych - jak one i ich mieszkańcy mogą odpowiedzieć na te wyzwania?” były tematem przewodnim tegorocznej edycji Szczytu Młodzieży. Jego uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach tematycznych, debatach i spotkaniach z ekspertami oraz przedstawicielami władz regionów: Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Hauts-de-France.

Z ramienia Województwa Śląskiego w tegorocznym Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego uczestniczył Krzysztof Klimosz – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Maciej Kolon – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Danuta Maćkowska – Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą oraz Beata Ładoń-Nowosińska – Kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora fot.. mat. organizatora