Młodzieżowi radni wybrali Prezydium

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Nowe twarze, nowe prezydium i nowe pomysły –Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego rozpoczyna prace w kadencji 2022-2024

45 osób reprezentujących młodzież regionu ma pomóc w kreowaniu inicjatyw, dotyczących życia młodych ludzi w województwie śląskim. 6 czerwca br. odbyła się druga sesja sejmiku młodych.

Posiedzenie otworzyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego, życząc owocnych wyborów do gremium reprezentującego sejmik. Gościem był też były Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Rafał Scholz, który złożył życzenia nowo wybranym radnym oraz udzielił kilku ważnych wskazówek przydatnych w działaniach sejmiku. Obrady poprowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji - Dominik Ociepa.

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego wybrali Prezydium. Najwięcej głosów zdobył Michał Róg i to on objął funkcję Przewodniczącego. W skład Prezydium weszło także trzech Zastępców Przewodniczącego: radni Kacper Żełabowski, Paweł Rostkowski oraz Kamil Kaniuk. Funkcję Sekretarza powierzono Aleksandrze Faryńskiej.

Wybór Prezydium poprzedziły wystąpienia kandydatów, podczas których mieli okazję zaprezentować swoje plany i pomysły na działalność sejmiku.

Radni podjęli również dyskusję na temat powołania komisji problemowych.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego ma charakter konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa śląskiego.. Swoje cele realizuje poprzez inicjowanie działań, dotyczących życia młodych ludzi w województwie śląskim. Gremium to ma dać młodym radnym poczucie sprawczości oraz przekonanie, że działają w imieniu młodzieży z województwa śląskiego i na jej rzecz. Ma również zaangażować młodych radnych w życie społeczne i publiczne regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS