XII sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

 Fot. Patryk Pyrlik Fot. Patryk Pyrlik
W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się kolejna, XII już sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas obrad młodzieżowi radni wybierali nowego przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku, a także uzupełnili skład prezydium o zastępcę przewodniczącego MSWŚ

Gośćmi spotkania byli członkowie Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała i Michał Woś.

„Jako władzom województwa śląskiego zależy nam na współpracy wszystkich środowisk na rzecz dobra wspólnego. Młodzieżowy Sejmik ma tutaj ważne funkcje i zadania do wypełnienia. Jego celem jest przede wszystkim integracja społeczna środowisk młodzieżowych oraz stworzenie forum współpracy pomiędzy samorządem województwa a młodzieżą”, zwrócił się do młodych Michał Woś, członek zarządu województwa śląskiego.

Podczas posiedzenia Michał Woś, członek zarządu województwa śląskiego wręczył także zaświadczenie o wyborze na radnego Wojciechowi Ptasiowi. Przewodniczącym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego został Nikodem Ankudowicz, a zastępcą Małgorzata Klimczok z ramienia młodzieżowych rad.

Radni zgłosili swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania zasad działania i funkcjonowania „Śląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień/Talentów”, którym została Paulina Hoffman oraz do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, którym został Wojciech Wydmański.

Podczas obrad młodzi radni dyskutowali na temat roli Młodzieżowego Sejmiku oraz o prowadzeniu mediów społecznościowych przez MSWŚ, wysłuchali sprawozdania z prac  Koordynatora ds. Praw Ucznia i Studenta MSWŚ.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Fot. Patryk Pyrlik Fot. Patryk Pyrlik Fot. Patryk Pyrlik Fot. Patryk Pyrlik