Zaproszenie na XII sesję

 Sala Sejmu Śląskiego / fot. arch. UMWS Tomasz Żak Sala Sejmu Śląskiego / fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Obrady odbędą 23 kwietnia w Sali Sejmu Śląskiego

23 kwietnia o godzinie 10.00 w Sali Sejmu Śląskiego obędzie się kolejna, XII sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas obrad młodzieżowi radni będą wybierać nowego przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku, a także uzupełnią skład prezydium o zastępcę przewodniczącego wywodzącego się z grona osób indywidualnych. 

Radni zgłoszą swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania zasad działania i funkcjonowania „Śląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień/Talentów” oraz do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. 

Podczas obrad młodzi radni będą zastanawiać się i dyskutować o roli Młodzieżowego Sejmiku, wysłuchają sprawozdania z prac komisji oraz Koordynatora ds. Praw Ucznia i Studenta MSWŚ. Z pewnością obrady będą pełne ciekawych spostrzeżeń i dobrych wyborów.

Załączniki
Projekty uchwał [PDF 556,1kB]
Porządek obrad [PDF 344,8kB]

Filmy