Młodzież obradowała po raz dziesiąty

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się X Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

W spotkaniu uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, który wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

„Młodzieżowy Sejmik jest doskonałą szkołą tego, co chcą państwo robić w przyszłości dla dobra społecznego. Życzę wielu sukcesów, ale przede wszystkim determinacji, która pozwoli osiągnąć wyznaczone cele. Pamiętajcie, aby godnie reprezentować nasz region w swoich małych ojczyznach. Wszyscy działamy dla dobra publicznego, a po drugiej stronie zawsze jest człowiek” – zwrócił się do młodych marszałek.

Podczas posiedzenia m.in. podjęto uchwałę o powołaniu koordynatora ds. praw ucznia i studenta. Została nim Małgorzata Klimczok.

Dyskutowano także nad ewentualną współpracą Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Pod koniec sesji nie zabrakło bożonarodzeniowych akcentów - omówiono przygotowanie świątecznego spotu MSWŚ oraz poinformowano o świątecznej akcji pomocy dzieciom. Radni MSWŚ będą wolontariuszami podczas akcji Domu Aniołów Stróżów „Uskrzydlamy 2018”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
tagi: