Nowe otwarcie w MSWŚ

 Obrady MSWŚ Obrady MSWŚ

Inicjatywa powołania Koordynatora ds. Praw Ucznia i Studenta MSWŚ oraz wniosek o zmianę Regulaminu MSWŚ były przedmiotem dyskusji podczas IX sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Posiedzenie rozpoczęło wręczenie nowym radnym – Dominikowi Janusowi, Miłoszowi Pilarkowi i Dariuszowi Wendreńskiemu – zaświadczeń o objęciu mandatów na kadencję 2018–2020. Następnie odbyła się dyskusja na temat wygaszenia mandatów Patrykowi Dziubanowi i Dominikowi Grabowskiemu (w związku z trzema kolejnymi nieobecnościami podczas obrad). Po wysłuchaniu informacji przedstawiciela komisji skrutacyjnej oraz opinii członka komisji rewizyjnej – młodzieżowi radni zgodzili się na wygaszenie mandatów. Skład MSWŚ (w miejsce radnego Patryka Dziubana) uzupełnił Oskar Ślusarczyk.

Następnie radny Tomasz Pyrcik przedstawił działania MSWŚ gościom specjalnym IX sesji – uczestnikom seminarium Creating Bridges for democracy, którzy odwiedzili dziś Katowice i gmach Sejmu Śląskiego. Organizatorem seminarium jest Centrum Współpracy Europejskiej Młodzi Europejczycy. Jego uczestnikami jest 29 młodych osób, zaangażowanych w życie społeczne i obywatelskie, z 9 krajów europejskich. Gośćmi na IX sesji MSWŚ byli przedstawiciele Rumunii, Portugalii, Czech, Słowacji, Turcji, Grecji, Łotwy i Hiszpanii. Robert Wośko z Wydziału Dialogu UMWŚ przybliżył im założenia Programu dla młodych oraz zrealizowane do tej pory projekty.

Młodzieżowi radni dyskutowali także o zmianach dotyczących regulaminu MSWŚ. Złożono wniosek o to, by radni, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych do rad miast i powiatów mogli nadal pełnić mandat w strukturach Młodzieżowego Sejmiku. Po dyskusji wniosek został przyjęty. Oprócz tego rozmawiano o inicjatywie powołania Koordynatora ds. Praw Ucznia i Studenta MSWŚ (radni MSWŚ przyjęli wniosek o powołanie takiej osoby) oraz wskazanie koordynatorów Zespołu Doradczego MSWŚ (wybrano byłych radnych MSWŚ – Jakuba Dworczyka oraz Anitę Morońską). Marcin Gad przedstawił wniosek powołania Zespołu ds. ekologii i ochrony środowiska, prezentując proponowany zakres działań komisji oraz pierwsze zadania, jakie mogłaby ona zrealizować. Młodzieżowi radni przyjęli tę propozycję, zgadzając się na powołanie Zespołu.

Radni: Paulina Hoffman (przewodnicząca Komisji Dialogu i Komunikacji Społecznej), Dominika Szymala (przewodnicząca Komisji Promocji i Marketingu), Eryk Franke (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) oraz Sebastian Ciołczyk (przedstawiciel Komisji Doradczej) przedstawili składy komisji MSWŚ oraz plan działań na najbliższe miesiące. Na wniosek sekretarza Wojciecha Wydmańskiego powołano grupę statutowo-regulaminową, której zadaniem będzie opracowanie regulaminu pracy MSWŚ.

Przewodnicząca Klaudia Franiel przedstawiła propozycję cyklicznych spotkań z przewodniczącymi młodzieżowych rad miast i gmin, natomiast Jakub Dworczyk opowiedział o podjęciu współpracy ze szkołą z Pszczyny w sprawie organizacji turnieju debat oksfordzkich. Młodzieżowi radni rozmawiali też na temat propozycji działań z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kolejne posiedzenie MSWŚ zaplanowano na 6 grudnia.
tagi: