Wolność zaczyna się w samorządzie

 Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ
Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego zainaugurował prace w odnowionym składzie
W trakcie uroczystej sesji marszałek Wojciech Saługa wręczył nowym radnym zaświadczenia o powołaniu na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Formuła uzupełniania składu wynika z zapisów regulaminu sejmiku, według którego radni wybierani są na kadencję dwuletnią, jednak co roku dokonuje się wymiany części składu radnych.

„Czerpiemy od was dużo energii, wiedzy, doświadczeń i uczymy się od siebie nawzajem. Cieszę się, że chcecie się angażować społecznie i współdecydować o istotnych dla nas wszystkich sprawach, wspólnie zmieniać rzeczywistość. Musicie wymagać, żeby wasz głos i wasze propozycje zostały wysłuchane, zabiegajcie o to” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

W trakcie sesji 25 młodych mieszkańców regionu objęło mandaty radnych. Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego wybrał ze swojego grona przewodniczącego, którym została Klaudia Franiel, oraz prezydium. W trakcie uroczystej sesji swoim spojrzeniem na samorząd podzielił się z młodymi ludźmi prof. Tadeusz Sławek.

„Nie bójcie się wypowiadać krytycznych uwag wobec świata i formułować własnych propozycji, jak ten stan rzeczy zmieniać. Nie traćcie też z pola widzenia tego, że wciąż budujemy wspólną Europę, bo ona była przedmiotem naszych marzeń od pokoleń. Europejskość jest fragmentem naszej racji stanu, nie bójmy się jej i wykazujmy troskę o wspólne wartości europejskie. Wolność też nie jest nam dana raz na zawsze. Wolność nie jest nudna, nie bójmy się jej” – podkreślał prof. Tadeusz Sławek.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego to jeden z elementów przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego „Programu dla młodych”. Celem programu jest zachęcenie młodzieży do angażowania się w życie publiczne, a sam program koncentruje się na działaniach mających inspirować młodych, pomagać im w budowaniu relacji z różnymi środowiskami. Ma on także wspierać młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności, doświadczeń, odkrywaniu oraz pielęgnowaniu swoich pasji. Wśród propozycji, które wpisano w „Program”, znalazły się m.in. mecenat dla młodych, Młodzieżowa Akademia Umiejętności, projekty współpracy z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem seniorów, partnerami międzynarodowymi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ Fot. Tomasz Żak, UMWŚ

Filmy
tagi: