Masz marzenia do spełnienia?

 Grafika Grafika

Do 30 listopada czekamy na listy oraz prace plastyczne dzieci i młodzieży – podopiecznych organizacji pozarządowych z województwa śląskiego – w których przedstawią swoje pomysły i propozycje na działania w ramach Programu dla młodych.

Zadaniem uczestników konkursu plastyczno-literackiego "Śląskie. Dla Młodych spełnia marzenia" jest wykonanie – dowolną techniką – pracy plastycznej lub napisanie listu do Marszałka Województwa Śląskiego. Należy w nich przedstawić marzenia, pomysły, podpowiedzi, co dobrego dla dzieci i młodzieży może zrobić Samorząd Województwa Śląskiego przy wykorzystaniu Programu dla młodych. Uczestnik konkursu może przygotować jedną pracę.

Będą one oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

Listy:                                              
I kat. – 7-10 lat 
II kat. – 11-14 lat
III kat. – 15-17 lat

Prace plastyczne:
I kat. – 4-6 lat
II kat. – 7-10 lat
III kat. – 11-14 lat
IV kat. – 15-17 lat


Prace powinny dostarczyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) organizacje pozarządowe w terminie do 30 listopada do Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pokój 364). Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego, której wzór znajduje się w załączniku do regulaminu konkursu.

Na początku grudnia specjalni wysłannicy świętego Mikołaja odwiedzą autorów najciekawszych listów i prac plastycznych.

Celem „Programu dla młodych” jest zachęcenie młodzieży do angażowania się w życie publiczne, dlatego koncentruje się on na działaniach, mających inspirować młodych, pomagać im w budowaniu relacji z różnymi środowiskami. Ma on także wspierać młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności, doświadczeń, odkrywaniu oraz pielęgnowaniu swoich pasji. Wśród propozycji, które wpisano w „Program” znalazły się m.in. mecenat dla młodych, Młodzieżowa Akademia Umiejętności, projekty współpracy z organizacjami pozarządowymi, środowiskiem seniorów, partnerami międzynarodowymi. Jego treść znajduje się na stronie https://mlodzi.slaskie.pl/content/program-dla-mlodych1

Załączniki
Regulamin konkursu [DOCX 815,4kB]