Młodzieżowa Akademia Umiejętności za nami!

 Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta
Zapraszamy do zobaczenia galerii zdjęć z zajęć, które odbyły się w ramach pierwszego cyklu Młodzieżowej Akademii Umiejętności.
W październiku i listopadzie spotkaliśmy się z młodymi mieszkańcami województwa śląskiego na warsztatach w Bielsku-Białej, Katowicach, Rybniku, Gliwicach, Lublińcu i Częstochowie. W zajęciach przygotowanych przez Szkołę Liderów, wzięło udział kilkudziesięciu młodych ludzi - radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego i młodzieżowych rad, członków samorządów uczniowskich, młodzieżowych grup formalnych i nieformalnych.

MAU to kolejny projekt w ramach „Programu dla młodych”. „Program” zawiera ofertę skierowaną do młodzieży z województwa śląskiego, którego celem jest zachęcenie do udziału w życiu publicznym regionu, wzmacnianie postaw obywatelskich i nabywanie umiejętności współpracy.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta Fot. Karol Sekta
tagi: