Z młodymi radnymi o wspólnej pracy dla regionu

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski oraz członek Zarządu Beata Białowąs spotkali się z przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

W czasie spotkania omówiono możliwości współpracy Zarządu Województwa z Młodzieżowym Sejmikiem. Młodzi radni przedstawili swoje zamierzenia na nabliższe miesiące.

„Wywodzę się z organizacji pozarządowych i doskonale wiem, jak cenna jest praca społeczna i aktywność na rzecz społeczności lokalnych oraz regionu” - podkreślał podczas spotkania marszałek Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS