Mowa solidarności zamiast mowy nienawiści

O mowie nienawiści, w szerokim zakresie znaczenia tego sformułowania, dyskutowano w Bibliotece Śląskiej podczas konferencji Dokąd zmierza człowiek? STOP mowie nienawiści

W pierwszej części spotkania analizowano zjawisko mowy nienawiści i jej mechanizmów w kontekście filozoficznym, religijnym i kulturowym. W drugiej natomiast uczestnicy dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli Policji, muzułmanów i gminy żydowskiej rozpatrywali je w sferze praktycznej. Poszukiwano nie tylko przejawów mowy nienawiści, ale ich przyczyn i konsekwencji, do których prowadzi.

Nie poprzestano wyłącznie na analizie zjawiska. Prelegenci opierając się na własnym doświadczeniu potwierdzali wnioski, do których prowadził dyskurs intelektualny. Wszyscy byli zgodni, że zjawisku należy zapobiegać, nie można przechodzić obok niego obojętnie. Wskazywano, że jest to choroba, która niebezpiecznie łatwo może się rozprzestrzeniać. Można jej jednak przeciwdziałać. Antidotum jest w zasięgu każdego, kto zechce poddać się namysłowi i refleksji. To m.in. wysiłek i próba stosowania mowy solidarności zamiast mowy nienawiści, komunikacji  z drugim, a nie przeciw drugiemu, komunikacji we wzajemnym szacunku. Nie bez znaczenia jest również poczucie humoru i szczypta ironii. Poczucie humoru świadczy bowiem o tym, że jesteśmy w stanie dostrzegać nasze słabości i wznosić się ponad nie. Gdy potrafimy się śmiać, śmiać z samych siebie, wówczas nie towarzyszy nam złudne poczucie wyższości, z którym tak łatwo obnoszą ci, którzy są nadawcami mowy nienawiści.  

Uczestnikami konferencji byli  wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, dr hab. Marek Rembierz oraz mł. insp. Krzysztof Kazek, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka, Jabbar Koubaisy, Sekretarz Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP, Prezes Muzułmańskiej Fundacji Pomocy i Włodzimierz Kac z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.

Konferencję organizowali: Akademia Ekumeniczna i Dialogu Międzyreligijnego w Katowicach, Biblioteka Śląska w Katowicach, Archidiecezjalna Komisja Ekumeniczna i Dialogu Międzyreligijnego w Katowicach, Stowarzyszenie Teologów Ekumenistów oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.