Idea społeczeństwa obywatelskiego dzisiaj

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne, która odbędzie się 8 i 9 czerwca 2018 r. w Katowicach

Celem  konferencji jest refleksja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego, jego modelami oraz rolą, jaką odgrywa ono we współczesnym świecie.

Przedsięwzięcie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego – nauczycieli, studentów, jak i pracowników samorządowych oraz członków organizacji pozarządowych. W wydarzeniu mogą wziąć też udział wszyscy zainteresowani wymianą doświadczeń, które koncentrują się wokół problemu partycypacji obywatelskiej.

W programie konferencji znajdują się wykłady eksperckie, panele dyskusyjne, warsztaty oraz sesje posterowe, które polegają na dyskusji przy publicznie prezentowanych posterach (plakatach naukowych). Zarówno sesja posterowa, jak i warsztaty adresowane są przede wszystkim do radnych młodzieżowych sejmików oraz młodzieżowych rad gmin, miast i powiatów. Podczas sesji posterowej młodzież będzie miała okazję zaprezentować przygotowane przez siebie plakaty. Powinny one przedstawiać zagadnienia związane z możliwymi formami zaangażowania młodzieży w kreowanie polityk lokalnych.

Warsztaty skoncentrowane będą na działaniu władz samorządowych różnych szczebli i będą miały na celu pokazanie wpływu, jaki władza samorządowa ma na życie konkretnych obywateli, a w węższym sensie na jakość tego życia.

Organizatorami konferencji są Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2018 r. Szczegółowe informacje, program  oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie:
http://www.ijp.us.edu.pl/?page_id=5776&lang=pl
tagi: