Inauguracja Młodzieżowego Sejmiku

 fot. BP Witold Trólka fot. BP Witold Trólka
Wybór przewodniczącego oraz pozostałych członków prezydium – to pierwsze decyzje podjęte podczas I sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

„To ważny dzień dla nas wszystkich. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak się cieszę, że Was tutaj widzę. Potrzebna nam jest współpraca międzypokoleniowa, partnerstwo młodych z dorosłymi. Jestem przekonany, że nam się to uda” – przywitał na początku wszystkich główny inicjator powołania do życia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Inauguracyjna sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego miała wyjątkowe audytorium. W ławach zasiedli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu RP, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, a także parlamentarzyści z województwa, radni Sejmiku Województwa Śląskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu podkreślił rolę demokracji i samorządności. „Teraz macie okazję uczyć się tych pojęć w praktyce. Bo demokracja to nie tylko co jakiś czas wybieranie danych gremiów. Przecież demokracja to rozmowa, debata, analiza, wyciąganie wniosków. Młodzieżowy sejmik Województwa Śląskiego tworzy idealną do tego przestrzeń. Wykorzystajcie to” – stwierdził Adam Bodnar.

Z kolei o odpowiedzialności przypomniała młodym radnym Barbara Dolniak. „Nie chcemy być społeczeństwem nastawionym na konsumpcję, ale chcemy być społeczeństwem obywatelskim. To jedno z waszych zdań. Ale nie jedyne. Życzę, by podczas ich realizacji było w Was obecne uczucie satysfakcji, że wspólnie zmieniamy na lepsze naszą rzeczywistość” – akcentowała wicemarszałek Sejmu.

Po oficjalnych wystąpieniach marszałek Wojciech Saługa wręczył młodym radnym zaświadczenia o wyborze. Kolejny punkt obrad przewidywał wybór przewodniczącego oraz pozostałych członków prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Na przewodniczącego młodzi radni wybrali Michała Kubisa. Dopełnieniem uroczystości inauguracyjnych jest koncert Miuosha, w Muzeum Śląskim.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Witold Trólka Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Załączniki
Prezydium i radni Młodziezowego Sejmiku Województwa Śląskiego [PDF 128,0kB]
tagi: