Młodzież o mediach i społeczeństwie

 Fot. Anita Morońska Fot. Anita Morońska

Od 15 do 21 lipca br. we francuskim Wattignies odbywał się XVII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

Tematem przewodnim tegorocznego Szczytu była „Krytyka mediów i przemiana społeczeństwa: Propaganda 1918 vs. fake news 2018 – podobieństwa i różnice. Kompetencje mediów, odpowiedzialni obywatele”. Stronę polską reprezentowało 15 uczestników z województwa śląskiego, wśród których znalazło się 4 przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Młodzież w wieku od 17 do 23 lat spędziła razem cztery dni. Uczestnicy odwiedzili m.in. rozległy cmentarz żołnierski Notre Dame de Lorette oraz „okrąg pamięci” w północnej Francji. Mieli też okazję porozmawiania z przedstawicielami trzech regionów tworzących Trójkąt Weimarski: Małgorzatą Ochęduszko-Ludwik, członkiem zarządu województwa śląskiego, dr. Markiem Speichem, sekretarzem stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Salvatorem Castiglione, wiceprezydentem parlamentu regionalnego Hauts-de-France.

Młodzi uczestnicy XVII Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego byli też świadkami podpisania oświadczenia, potwierdzającego dalszą chęć współpracy między trzema regionami: województwem śląskim, Hauts-de-France oraz Nadrenią Północną-Westfalią. Stałym punktem współpracy będą oczywiście kolejne wymiany młodzieżowe, w tym coroczny szczyt młodzieżowy, będący ważnym elementem dobrosąsiedzkiej współpracy w Europie.

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest jedną z form tej współpracy, która skupia się na zacieśnianiu międzynarodowych więzi przez integrację młodych ludzi z regionów objętych porozumieniem. Każdego roku w spotkaniach bierze udział po 15 uczestników z każdego kraju: Polski, Niemiec i Francji. Spotkania organizowane są od 2001 roku, po kolei w poszczególnych regionach. Województwo śląskie gościło młodzież w 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015 roku. Temat ostatniego szczytu, który miał miejsce w Wupertalu, to „Ucieczka i wypędzenie kiedyś i dziś”. Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest finansowany z budżetu Województwa Śląskiego.

Regionalny Trójkąt Weimarski jest porozumieniem między Województwem Śląskim, Nadrenią Północną-Westfalią w Niemczech oraz Hauts-de-France we Francji. Współpraca ma na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Fot. Anita Morońska  Fot. Anita Morońska  Fot. Anita Morońska
tagi: