XVII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego 2018

 graf. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej graf. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Lille we Francji. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Województwo Śląskie zapraszają młodzież z województwa śląskiego do udziału w XVII Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Szczyt odbędzie się w dniach 15-21 lipca 2018 w Lille we Francji. Temat tegorocznego spotkania to „Krytyka mediów i przemiana społeczeństwa: Propaganda 1918 vs. FakeNews 2018 – Podobieństwa i różnice? Kompetencje mediów, odpowiedzialni obywatele”.

Projekt jest skierowany do młodych, aktywnych osób w wieku 17-23 lat, stawiających już pierwsze kroki w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności oraz zainteresowanych zagadnieniami europejskimi. W trakcie trwania Szczytu młodzi będą uczestniczyć w konferencjach, debatach oraz warsztatach poruszających aktualne problemy współczesnej Europy. Podczas tych spotkań młodzież będzie miała możliwość podjęcia dyskusji i zapoznania się z poglądami osób aktywnych w sferze życia publicznego, m.in. polityków, dziennikarzy czy działaczy organizacji pozarządowych.

Poza częścią merytoryczną w harmonogramie przewidziane są również atrakcje takie jak wycieczki i spotkania integracyjne, które ułatwią młodym ludziom nawiązanie kontaktów z ich rówieśnikami z innych krajów, wymianę doświadczeń, poglądów i zainteresowań, co pozwoli na poszerzenie wzajemnej wiedzy o kulturze regionów wchodzących w skład Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.

Tegoroczna tematyka jest bardzo istotna dla działań Unii Europejskiej. W ciągu wielu lat działalność mediów bardzo ewoluowała, a sporą część rynku przejęły media internetowe, które dominują wśród młodzieży. Portale społecznościowe stały się nośnikiem informacji, dzięki którym wiadomości docierają do szerszej grupy ludzi w bardzo krótkim czasie. Niestety media internetowe to również często niekontrolowane treści umieszczane przez przypadkowych ludzi na blogach, portalach społecznościowych, stronach www, które nie zawsze są rzetelnym źródłem informacji. Młodzież będzie miała okazję przedyskutować, czy najpopularniejsze nośniki informacji takie jak internet są lepszym źródłem wiedzy, czy też telewizja, radio oraz gazety zapewniają jakość i rzetelny przekaz. Konieczne jest uświadamianie i uwrażliwianie młodzieży na aktualne problemy społeczeństwa europejskiego oraz tworzenie świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja:

Do udziału w tegorocznym Szczycie Młodzieży zapraszamy młode osoby spełniające następujące kryteria:

  • wiek 17-23 lat,
  • zainteresowanie problematyką europejską,
  • aktywność i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności,
  • znajomość języka angielskiego (znajomość niemieckiego lub/i francuskiego – mile widziane).

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w Szczycie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego stronie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i przesłanie go mailem do 30 czerwca 2018 roku.
Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego proszeni są o podanie tej informacji w swoim zgłoszeniu.


Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest jedną z form tej współpracy, która skupia się na zacieśnianiu międzynarodowych więzi poprzez integrację młodych ludzi z regionów objętych porozumieniem. Każdego roku w spotkaniach bierze udział po 15 uczestników z każdego kraju: Polski, Niemiec i Francji.

Spotkania organizowane są od 2001 roku, po kolei w poszczególnych regionach. Województwo śląskie gościło młodzież w 2003, 2006, 2009, 2012 i 2015 roku. Temat ostatniego szczytu, który miał miejsce w Wupertalu, to „Ucieczka i wypędzenie kiedyś i dziś”. Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest finansowany z budżetu Województwa Śląskiego.

Regionalny Trójkąt Weimarski jest porozumieniem między Województwem Śląskim, Nadrenią Północną-Westfalią w Niemczech oraz Hauts-de-France we Francji. Współpraca ma na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.

Załączniki
Plakat [PDF 9,7MB]

Linki do stron zewnętrznych
Formularz zgłoszeniowy (Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej)
tagi: