Moda na plogging dotarła do Parku Śląskiego

 Zdjęcie Zdjęcie
22 kwietnia alejki Parku Śląskiego wypełnili entuzjaści ploggingu – czyli biegów połączonych z akcją zbierania śmieci. Organizatorami wydarzenia byli radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Pomysłodawcami łączenia rekreacji z promowaniem postaw proekologicznych są Szwedzi, lecz inicjatywa zyskuje zwolenników i ploggersów można spotkać w największych metropoliach – Berlinie, Paryżu i Nowym Jorku. W ostatnią niedzielę do wspólnego sprzątania (i biegania) zapraszano gości Parku Śląskiego. Początek trasy wyznaczono przy Planetarium Śląskim, gdzie wręczano worki na śmieci, rękawiczki oraz mapki z zaznaczoną, blisko 5-kilometrową, trasą. Na najlepszych, czyli tych, którzy zebrali najwięcej śmieci, czekały nagrody – książki i gry planszowe. Uczestnicy pierwszego ploggingu zebrali kilkadziesiąt worków śmieci – były to przede wszystkim butelki, puszki, papierki i niedopałki papierosów.

Data wydarzenia nie była przypadkowa – 22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi, kiedy prowadzone są akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.

Inicjatorem niedzielnego ploggingu w Parku Śląskim był Rafał Wypior.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
tagi: