Starli się na argumenty

 Zdjęcie Zdjęcie

Puchar marszałka trafił do reprezentantów Młodzieżowej Rady Bielska-Białej, którzy w finale Turnieju Debat Oksfordzkich Młodzieżowych Rad Województwa Śląskiego pokonali drużynę z Katowic. W drodze do finału zmierzyli się jeszcze z drużynami z Mysłowic i Jaworzna

Do udziału w turnieju zakwalifikowały się 4 drużyny, reprezentujące młodzieżowe rady z Bielska-Białej, Jaworzna, Katowic i Mysłowic. W fazie grupowej odbyły się trzy tury debat (w systemie: każdy z każdym), w rezultacie których wyłoniono zespoły, które spotkały się w finale. W każdej z debat strony miały możliwość wprowadzenia czterech mówców, których zadaniem było przekonać stronę przeciwną oraz jurorów do słuszności swoich argumentów. Debaty toczyły się wokół tez z zakresu polityki, biotechnologii, genetyki i kryzysów w Azji, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwali marszałkowie – Jakub Dworczyk, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Dawid Tomczyk. Oratorskie oraz krasomówcze umiejętności debatujących obserwowała zgromadzona w salach publiczność.

W debacie finałowej spotkały się drużyny MRM Bielska-Białej i MRM Katowice, które dyskutowały nad tezą Doktryna „jeden kraj, dwa systemy” jest najlepszą metodą na pojednanie Tajwanu z Chinami. I choć poziom był wyrównany, a obydwie drużyny prezentowały wysoką kulturę dyskusji, umiejętności formułowania logicznych argumentów oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, to ostatecznie o zwycięstwie reprezentantów Bielska-Białej zdecydowały ich mocne i rzeczowe kontrargumenty. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco: 1 miejsce – MRM Bielsko-Białej, 2 miejsce – MRM Katowice, 3 miejsce – MRM Mysłowice i 4 miejsce – MRM Jaworzno.

Zdaniem sędziego – Pawła Nowaka, prezesa Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, dyskutanci, wśród których byli m.in. licealiści z klas pierwszych, swoich wystąpień nie powstydziliby się uczestnicząc w Akademickich Mistrzostwach Debat Oksfordzkich.

W rolę jurorów debat wcielili się także Weronika Ludomirska z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców oraz Arkadiusz Victor, Krzysztof Markowski, Maciej Zuziak i Kamil Berych z Koła Naukowego Debat Oksfordzkich Uniwersytetu Śląskiego.

Turniej Debat Oksfordzkich Młodzieżowych Rad Województwa Śląskiego zorganizowano we współpracy m.in. z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców, które działa na rzecz podniesienia poziomu debaty publicznej w Polsce oraz szerzenia alternatywnych form rozstrzygania sporów. Stowarzyszanie organizuje otwarte spotkania, warsztaty oraz debaty. Jest też jednym z największych i najszybciej rozwijających się ośrodków debat w Polsce.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie